» hl.str. > vesmir

UMÍRAJÍCÍ HVĚZDA IC 4406 STVOŘILA "SÍTNICOVOU MLHOVINU"

sítnicová mlhovina

Jako mnoho jiných tzv. planetárních mlhovin, IC 4406 vykazuje vysoký stupeň symetrie. Pravá a levá polovina tohoto snímku, jsou téměř zrcadlovým odrazem. Kdybychom mohli letět okolo IC 4406 v kosmické lodi, viděli bychom, jak plyn a prach vytvořili ohromný donut z hmoty proudící pryč od umírající hvězdy. Ze Země vidíme tento útvar pouze ze strany. Na této straně můžeme vidět spletité výběžky prachu, které byly přirovnány k oční sítnici. V jiných planetárních mlhovinách, například v "Ring Nebula" (NGC 6720), vidíme tento donut ze shora.

Donut hmoty hraničí s intenzivní radiací vycházející ze zbytků vyhasínající hvězdy. Plyn uvnitř donutu je ionizován centrální hvězdou a žhne. Světlo z atomů kyslíku je zobrazeno modrou barvou. Vodík zelenou a dusík červenou. Šíře těchto barev na obrázku je dána různou koncentrací těchto plynů uvnitř mlhoviny.

V Hubbleově teleskopu nevidíme větší oblast neutrálního plynu, který nevydává žádné světlo a může být pozorován pouze radiovými dalekohledy.

Jedním z nejpozoruhodnějších jevů na IC4406 je nepravidelná mřížka tmavých pruhů, které křižují střed mlhoviny. Tyto pruhy jsou široké 160 astronomický jednotek. Jsou přesně na rozhraní horkého plynu, který vydává zde zachycené světlo, a neutrálního plynu, který můžeme vidět pouze v radiovém dalekohledu. Vidíme je jako siluetu, protože jejich hustota prachu a plynu je tisíckrát vyšší než ve zbytku mlhoviny. Tyto pruhy jsou spíše jako závoj, který je obtočen kolem jasného donutu.

Osud této husté spleti hmoty není znám. Přečká expanzi mlhoviny a stane se temným obyvatelem mezihvězdného prostoru nebo se prostě rozptýlí?

» původní článek

Převzato a volně přeloženo z www.hubblesite.org

TOPlist

NAVRCHOLU.cz
Valid XHTML 1.0!